Donald Trump

Jeg har ei søster som finner de rareste ting på nett. Denne figuren var med i siste års julegave.

Solcellepanel gjør at den vinker til oss.

President Donald Trump får neppe sin energi fra solceller. Han trenger mer enn energi dersom han skal vinne neste valg. Det er helt utrolig at amerikanerne valgte han som president. Jeg håper og tror at han ikke blir valgt pånytt.

Jeg har aldri vært i USA. Med covid-19 aktivt i verden blir det nok aldri aktuelt å dra dit.